ANH KHÔNG MUỐN GIẤU EM – (HÒA TẤU) – Nhạc : THIÊN TOÀN – Thơ : NGUYỄN BÁ THANH – Karaoke : THIÊN TRÍ

ANH KHÔNG MUỐN GIẤU EM – (HÒA TẤU)
Nhạc : THIÊN TOÀN
Thơ : NGUYỄN BÁ THANH
Karaoke : THIÊN TRÍ