BỜ VAI (VER 2) – Nhạc : THIÊN TOÀN – Thơ : TUYẾT NHUNG – Ca sỹ : PHI LOAN – Karaoke : THIÊN TRÍ.

BỜ VAI (VER 2)
Nhạc : THIÊN TOÀN
Thơ : TUYẾT NHUNG
Ca sỹ : PHI LOAN
Karaoke : THIÊN TRÍ