CÁNH CÒ TRÊN SÔNG – Nhạc : THIÊN TOÀN – Thơ : LÊ THIÊN MINH KHOA – Ca sỹ : NGUYỄN PHÚ.

CÁNH CÒ TRÊN SÔNG
Nhạc : THIÊN TOÀN
Thơ : LÊ THIÊN MINH KHOA
Ca sỹ : NGUYỄN PHÚ.