ĐẠI HỌC TP BIỂN – ƯỚC MƠ VÀ SÁNG TẠO – (KARAOKE) – Sáng tác : HOÀNG VĂN KIẾM – Hòa âm : THIÊN TOÀN

ĐẠI HỌC TP BIỂN – ƯỚC MƠ VÀ SÁNG TẠO – (KARAOKE)
Sáng tác : HOÀNG VĂN KIẾM
Hòa âm – Phối khí : THIÊN TOÀN