ĐÀI PTTH BÀ RỊA VŨNG TÀU – PHỎNG VẤN NHẠC SĨ THIÊN TOÀN – 2008.

ĐÀI PTTH BÀ RỊA VŨNG TÀU – PHỎNG VẤN NHẠC SĨ THIÊN TOÀN – 2008.
Chương Trình
” Người Dẫn Chương Trình- Phát Thanh Truyền Hình 2008 ”
Trực tiếp Đài Truyền Hình Bà Rịa Vũng Tàu
Video được quay lại từ ti vi, nên chất lượng hơi kém.