GỬI THA NHÂN – Nhạc : ĐỖ THANH KHANG – Thơ : THÚY VÂN – Hòa âm : THIÊN TOÀN – Ca sỹ : ĐĂNG KHOA

GỬI THA NHÂN
Nhạc : ĐỖ THANH KHANG
Thơ : THÚY VÂN
Hòa âm : THIÊN TOÀN
Ca sỹ : ĐĂNG KHOA