HÀ NỘI TẤM LÒNG SON – (KARAOKE) – Nhạc : THIÊN TOÀN – Thơ : HỒNG VÂN – Karaoke : THIÊN TRÍ

HÀ NỘI TẤM LÒNG SON – (KARAOKE)
Nhạc : THIÊN TOÀN
Thơ : HỒNG VÂN
Hòa âm : THIÊN TOÀN
Karaoke : THIÊN TRÍ