HÀ NỘI TẤM LÒNG SON – Nhạc : THIÊN TOÀN – Thơ : HỒNG VÂN – Ca sỹ : MAI LINH – Karaoke : THIÊN TRÍ

HÀ NỘI TẤM LÒNG SON
Nhạc : THIÊN TOÀN
Thơ : HỒNG VÂN
Ca sỹ : MAI LINH
Karaoke : THIÊN TRÍ