HÁT VỀ HOÀNG SA TRƯỜNG SA – Nhạc và Lời :THIÊN TOÀN – Trình bày : MINH PHƯƠNG & Nhóm GIAI ĐIỆU XANH

HÁT VỀ HOÀNG SA TRƯỜNG SA
Nhạc và Lời :THIÊN TOÀN
Trình bày : MINH PHƯƠNG – Nhóm GIAI ĐIỆU XANH