KHÓA TU MÙA HÈ – Nhạc : THIÊN TOÀN – Lời : Đại Đức THÍCH THIỆN THÔNG – Ca sỹ : NSUT THANH PHONG.

KHÓA TU MÙA HÈ
Nhạc : THIÊN TOÀN
Lời : Đại Đức THÍCH THIỆN THÔNG
Ca sỹ : NSUT THANH PHONG.