LỜI CHÚC NGÀY MỚI (Thơ : Tuyết Nhung – Nhạc : Thiên Toàn – Ca sĩ : Ngọc Thức & Mai Linh)

Lời chúc ngày mới (Thơ : Tuyết Nhung – Nhạc : Thiên Toàn – Ca sĩ : Ngọc Thức & Mai Linh)