LỤC BÁT XUÂN (THƠ : VŨ THANH HOA – NHẠC : THIÊN TRÍ – HÒA ÂM : THIÊN TOÀN – CA SĨ : MAI LINH)

LỤC BÁT XUÂN (THƠ : VŨ THANH HOA – NHẠC : THIÊN TRÍ – HÒA ÂM : THIÊN TOÀN – CA SĨ : MAI LINH)