MAI ANH VỀ TÂY ĐÔ – (KARAOKE) – Nhạc : THIÊN TOÀN – Thơ : LÊ THIÊN MINH KHOA – Ca sỹ : NGUYỄN PHÚ.

MAI ANH VỀ TÂY ĐÔ – (KARAOKE)
Nhạc : THIÊN TOÀN
Thơ : LÊ THIÊN MINH KHOA
Ca sỹ : NGUYỄN PHÚ.