MAI ANH VỀ TÂY ĐÔ – Nhạc : THIÊN TOÀN – Thơ : LÊ THIÊN MINH KHOA – Thực hiện KARAOKE : THIÊN TRÍ

MAI ANH VỀ TÂY ĐÔ
Nhạc : THIÊN TOÀN
Thơ : LÊ THIÊN MINH KHOA
Thực hiện KARAOKE : THIÊN TRÍ