MƯA KHUYA – Nhạc : THIÊN TOÀN – Thơ : PHẠM BÁ NHƠN – Ca sỹ : BẢO YẾN.

MƯA KHUYA – Nhạc : THIÊN TOÀN – Thơ : PHẠM BÁ NHƠN – Ca sỹ : BẢO YẾN.