MÙA XUÂN – VỊ THUỐC HỒI XUÂN – (HÒA TẤU) – Thơ : LÊ HUY MẬU – Nhạc : THIÊN TRÍ.

MÙA XUÂN – VỊ THUỐC HỒI XUÂN – (HÒA TẤU)
Thơ : LÊ HUY MẬU –
Nhạc : THIÊN TRÍ.