NHỚ VỀ CÔN ĐẢO – Nhạc và Lời : TRUNG CHÂU – Ký âm – Hòa âm : THIÊN TOÀN – Ca sỹ : NGỌC THUẬN.

NHỚ VỀ CÔN ĐẢO
Nhạc và Lời : TRUNG CHÂU
Ký âm – Hòa âm : THIÊN TOÀN
Ca sỹ : NGỌC THUẬN