NỤ CƯỜI CỦA MẸ – Nhạc : THIÊN TOÀN – Thơ : TUYẾT NHUNG – Ca sỹ : LUY MƠ – Karaoke : THIÊN TRÍ.

NỤ CƯỜI CỦA MẸ – (KARAOKE)
Nhạc : THIÊN TOÀN
Thơ : TUYẾT NHUNG
Ca sỹ : LUY MƠ
Karaoke : THIÊN TRÍ.