SẼ MÃI KHÔNG QUÊN BÀ RỊA VŨNG TÀU – Nhạc và Lời : THIÊN TOÀN – ĐÀI PTTH QUÃNG NGÃI TRỰC TIẾP

Nhạc và Lời : THIÊN TOÀN
ĐÀI PTTH QUÃNG NGÃI TRỰC TIẾP
LIÊN HOAN ÂM NHẠC KHU VỰC PHÍA NAM DO HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM ĐĂNG CAI TỔ CHỨC tại QUẢNG NGÃI – 2013.