TA ĐI TIẾP NHỮNG NGÀY THÁNG ĐẸP (SÁNG TÁC: HOÀNG VĂN KIẾM – HÒA ÂM : THIÊN TOÀN – CA SĨ : NGỌC THỨC)

Ta đi tiếp những ngày tháng đẹp (Sáng tác : Hoàng Văn Kiếm – Hòa âm : Thiên Toàn -Ca sĩ : Ngọc Thức)