THÔI ĐỪNG – (KARAOKE) – Nhạc : THIÊN TOÀN – Thơ : HỒNG VÂN – Ca sỹ : MAI LINH – Karaoke : THIÊN TRÍ

THÔI ĐỪNG – (KARAOKE)
Nhạc : THIÊN TOÀN
Thơ : HỒNG VÂN
Ca sỹ : MAI LINH
Karaoke : THIÊN TRÍ