VÔ TƯ – Nhạc : THIÊN TOÀN – Thơ : NGÔ THANH TÙNG – Ca sỹ : ĐĂNG KHOA – Karaoke : THIÊN TRÍ.

VÔ TƯ
(Nhạc : THIÊN TOÀN –
Thơ : NGÔ THANH TÙNG
Ca sỹ : ĐĂNG KHOA
Karaoke : THIÊN TRÍ.